Wat is KOBA Noorderkempen?

Schoolbestuur KOBA Noorderkempen vzw groepeert 12 scholen in de regio Essen-Kalmthout-Wuustwezel. Ons onderwijsaanbod omvat kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs. Zo’n 600 personeelsleden zetten zich dagelijks in voor de zorgzame opvolging van 4200 leerlingen.

Onze missie

Alle directie(teams), medewerkers en leerkrachten proberen op hun school kwaliteitsvol onderwijs te realiseren. Kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs geven is de dag van vandaag soms een hele uitdaging. We worden geconfronteerd met tal van zaken die de kerntaak in de weg kunnen staan: de veranderingen in wetten en regels, economische en politieke veranderingen, een leefwereld die steeds evolueert,...

Zulke grote uitdagingen aangaan kan je niet alleen. Onze scholen werken daarom nauw samen. Zij worden bijgestaan door een team van bestuurders en regiomedewerkers in tal van specifieke domeinen: bouw, boekhouding, personeelsadministratie, aankopen, preventie, enz. Dankzij deze samenwerking kunnen de directeurs zich effectief focussen op de essentie: inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs inrichten.

Onze partners

KOBA Noorderkempen vzw is onderdeel van www.kobavzw.be. Onze scholen zijn katholieke dialoogscholen. Onderwijs en opvoeding zijn immers niet neutraal, maar vertrekken vanuit overtuigingen en ideeën over wat goed leven en samenleven kan zijn. Meer info op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool-pedagogisch.


Kris Peeters - Team KOBA Noorderkempen
Kris Peeters
Afgevaardigd bestuurder
Ian Jacobs - Team KOBA Noorderkempen
Ian Jacobs
Preventieadviseur

Ondersteuning en advies met het oog op veiligheid, preventie en algemeen welbevinden

Jos Kamerling - Team KOBA Noorderkempen
Jos Kamerling
Preventieadviseur

Ondersteuning en advies met het oog op veiligheid, preventie en algemeen welbevinden

Veronique Nouws - Team KOBA Noorderkempen
Veronique Nouws
Regio-boekhouder

Ondersteuning bij de financiële organisatie van de school: boekhouding, begroting, fiscale verplichtingen

Els Vermorgen - Team KOBA Noorderkempen
Els Vermorgen
Aankoopverantwoordelijke

Ondersteuning bij aankopen: raamcontracten, aanbestedingen, leveranciers, verzekeringen,...

Koen Claerhout - Team KOBA Noorderkempen
Koen Claerhout
Bouwadviseur

Ondersteuning bij bouwdossiers: procedures AGION, contacten met aannemers/architecten, dienst bestuur en organisatie KOV

Dennis De Bilde - Team KOBA Noorderkempen
Dennis De Bilde
Beleidsondersteuner

Algemene ondersteuning i.v.m. personeels- en leerlingenaangelegenheden, onderwijsregelgeving, ICT,...

Filip Keuppens - Team KOBA Noorderkempen
Filip Keuppens
Aanspreekpunt informatieveiligheid