Mariaberg lagere school (Essen)

op Mariaberg willen we werken aan uw en onze dromen…

We dromen van een open en een gastvrije school waar het voor iedereen goed samen-zijn is.
We dromen van een school waar het spelen en leren boeiend en aangenaam is voor al onze kinderen.
We dromen van een school waar de leer-kracht zorgt voor de groei van elk kind.
We dromen van een dialoogschool waar we respectvol omgaan met elkaars geloofsovertuiging vanuit onze christelijke identiteit.
We dromen van een school waar zorgzaam wordt omgegaan met kinderen om hen zoveel mogelijk kansen te geven.
We dromen van een school waar kinderen op eigen tempo mogen ontwikkelen, waar we samen wegwijzers zoeken en vinden in de kleine en grote wereld.
We dromen van een school waar we kansen zien in het unieke en de talenten van elk kind, waar diversiteit een rijkdom en een uitdaging is.
We dromen van een school waarin de beleving centraal staat in het muzische, het sportieve en het creatieve.
We dromen van een school waar leren leren en samen-leven elke schooldag kleuren.

Extra vestiging

Mariaberg lagere school - KOBA Noorderkempen
Mariaberg lagere school - KOBA Noorderkempen
Mariaberg lagere school - KOBA Noorderkempen
Mariaberg lagere school - KOBA Noorderkempen
Mariaberg lagere school - KOBA Noorderkempen
Mariaberg lagere school - KOBA Noorderkempen
Mariaberg lagere school - KOBA Noorderkempen
Mariaberg lagere school - KOBA Noorderkempen
Mariaberg lagere school - KOBA Noorderkempen